Przejdź do głównej treści Przejdź do wyszukiwarki

AKTUALNOŚCI, strona 1:

Dodatek osłonowy

Utworzono dnia 26.01.2024
W dniu 19 stycznia 2024 r. weszło w życie rozporządzenie Ministra Klimatu i Środowiska z dnia 16 stycznia 2024 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wzoru wniosku o wypłatę dodatku osłonowego (Dz. U. z 2024 r., poz. 59).  W 2024 r. dodatek...
czytaj dalej na temat: Dodatek osłonowy

Asystent osobisty osoby z niepełnosprawnością

Utworzono dnia 29.11.2023

Programu resortowy Ministra Rodziny i Polityki Społecznej "Asystent osobisty osoby z niepełnosprawnością” dla Jednostek Samorządu Terytorialnego edycja 2024   Program „Asystent osobisty osoby z niepełnosprawnością” dla Jednostek Samorządu...

czytaj dalej na temat: Asystent osobisty osoby z niepełnosprawnością

OPIEKA WYTCHNIENIOWA

Utworzono dnia 24.11.2023

W dniu 30.10.2023r. Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej ogłosiło nabór wniosków do Programu „Opieka wytchnieniowa” dla Jednostek Samorządu Terytorialnego – edycja 2024, realizowanego ze środków Funduszu Solidarnościowego. Głównym celem...

czytaj dalej na temat: OPIEKA WYTCHNIENIOWA

Korpus Wsparcia Seniorów 2023

Utworzono dnia 26.04.2023

W związku z ogłoszeniem przez Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej Programu pt. ”Korpus Wsparcia Seniorów” na rok 2023 i Gminnym Programem Osłonowym Korpus wsparcia seniorów” na 2023 w Gminie Godzianów Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Godzianowie zaprasza seniorów spełniających kryteria do udziału w programie.

 W ramach programu seniorom w wieku 65 lat i więcej zostanie zapewniony dostęp do tzw. „opasek bezpieczeństwa”, które będą połączone z usługą operatora pomocy. W przypadku trudnej sytuacji lub nagłego zagrożenia wciśnięcie guzika alarmowego, znajdującego się na opasce, umożliwi połączenie się z gotową do interwencji centralą.

„Opieka na odległość” gwarantuje szeroko pojęty system bieżącego monitorowania stanu seniora w miejscu jego zamieszkania oraz pozwala na natychmiastową reakcję w sytuacji zagrożenia zdrowia lub życia seniora.

Do udziału w programie będą kwalifikowani seniorzy w wieku 65 lat i więcej, którzy mają problemy z samodzielnym funkcjonowaniem ze względu na stan zdrowia, prowadzącym samodzielnie gospodarstwo domowe lub mieszkający z osobami bliskimi, które nie są w stanie zapewnić im wystarczającego wsparcia.

Udział w programie jest całkowicie bezpłatny.

W związku z powyższym zapraszamy zainteresowanych mieszkańców do kontaktu z Gminnym Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Godzianowie  lub pod numerem tel.: 785 361 068 lub 603 100 583.

Formularz zgłoszeniowy w załączeniu.

https://www.gov.pl/web/uw-mazowiecki/korpus-wsparcia-seniorow-na-rok-2023

czytaj dalej na temat: Korpus Wsparcia Seniorów 2023

Zimowisko

Utworzono dnia 21.12.2022

Stowarzyszenie Wspierania Inicjatyw Oświatowo-Wychowawczych im. Teresy Kras

ul. Kościelna 5a/1, 20-307 Lublin organizuje zimowisko dla dzieci rolników


 

Prosimy więc o szybką rezerwację miejsc telefonicznie 785 361 068 – liczy się kolejność zgłoszeń.

 

Miejsce zimowiska: Biały Dunajec

Termin zimowiska: 21.01.2023 – 27.01.2023

Opłata Rodziców (rolników): 450,00 zł (całkowity koszt zimowiska: 1350,00zł)

Wiek dzieci: 7 – 16 lat.

Transport – autokarowy, miejsce zbiórki – na terenie Gminy.

 

Oferta w załączeniu..

czytaj dalej na temat: Zimowisko

Zimowisko

Utworzono dnia 19.12.2022

Zapraszamy dzieci rolników (przynajmniej jedno z rodziców musi być ubezpieczone w KRUS).

Zimowisko w Zakopanem w Pensjonacie Helena (Janosówka 10A 34-500 Zakopane) w terminie 15.01-21.01.2023.

Przypominam o granicy wieku uczestników (poniżej 16rż).

Koszt zimowiska 500,00 zł +koszty transportu.

Po karty i informacje proszę zgłaszać się do:

GOPS w Godzianowie,

ul. T. Kościuszki 82, 96-126 Godzianów.

tel.: 785 361 068, 603 100 583

Oferta w załączeniu:

 

czytaj dalej na temat: Zimowisko

Dodatek węglowy przysługuje w kwocie 3 tys. zł.

Utworzono dnia 30.08.2022

Dodatek węglowy przysługuje gospodarstwom domowym, dla których głównym źródłem ogrzewania jest kocioł na paliwo stałe, kominek, koza, ogrzewacz powietrza, trzon kuchenny, piecokuchnia, kuchnia węglowa lub piec kaflowy na paliwo stałe. Przez paliwa stałe rozumie się węgiel kamienny, brykiet lub pelet zawierające co najmniej 85% węgla kamiennego.

Wypełniając wniosek należy wskazać główne źródło ogrzewania (jedno z wyżej wymienionych) zgodne z tym które zostało zgłoszone do Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków (będzie to weryfikowane)!

Wniosek o wypłatę dodatku węglowego zawiera dane dotyczące wnioskodawcy, w tym: imię, nazwisko, PESEL, dane dokumentu potwierdzającego tożsamość, miejsce zamieszkania, nr telefonu oraz w przypadku gospodarstwa domowego wieloosobowego dane członków tego gospodarstwa (imię, nazwisko, PESEL). We wniosku trzeba wskazać też numer rachunku bankowego.

UWAGA: Organ nie podaje danych niezbędnych do uzupełnienia wniosku. Wszystkie dane we wniosku należy uzupełnić samodzielnie.


NIE BĘDĄ PRZYJMOWANE WNIOSKI NIE UZUPEŁNIONE.

Przez gospodarstwo domowe rozumie się:

1) osobę fizyczną samotnie zamieszkującą i gospodarującą (gospodarstwo domowe jednoosobowe) albo

2) osobę fizyczną oraz osoby z nią spokrewnione lub niespokrewnione pozostające
w faktycznym związku, wspólnie z nią zamieszkujące i gospodarujące (gospodarstwo domowe wieloosobowe).
Jedna osoba może wchodzić w skład tylko jednego gospodarstwa domowego.
W przypadku złożenia wniosku przez więcej niż jednego członka gospodarstwa, przyznawany on będzie pierwszemu z wnioskodawców.

Wniosek składa się pod rygorem odpowiedzialności karnej.

We wniosku o wypłatę dodatku węglowego nie trzeba wykazywać dochodów.

Wnioski o dopłaty trzeba złożyć do 30 listopada br.

WAŻNE! DODATEK WĘGLOWY NIE PRZYSŁUGUJE osobie w gospodarstwie domowym, na potrzeby którego zostało zakupione paliwo stałe, po cenie i od przedsiębiorcy,
o których mowa w art. 2 ust. 1 ustawy z dnia 23 czerwca 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach służących ochronie odbiorców niektórych paliw stałych w związku z sytuacją na rynku tych paliw (Dz. U. poz. 1477) tj. po tzw. "gwarantowanej cenie węgla".

czytaj dalej na temat: Dodatek węglowy przysługuje w kwocie 3 tys. zł.

Wzór wniosku o wypłatę dodatku węglowego

Utworzono dnia 25.08.2022

DODATEK WĘGLOWY

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Godzianowie udostępnia wzór wniosku o wypłatę dodatku węglowego, który można pobrać. 

Ponadto więcej informacji można uzyskać na stronie Ministerstwa : https://www.gov.pl/web/klimat/dodatek-weglowy

czytaj dalej na temat: Wzór wniosku o wypłatę dodatku węglowego

Informacja

Utworzono dnia 12.08.2022

Szanowni Państwo, Uprzejmie informujemy, że od 11 sierpnia 2022r. do 09 października 2022 roku, na terenie Gminy Godzianów realizowane są badania ankietowe związane z opracowywaniem Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych. Pozyskane w badaniach dane statystyczne...

czytaj dalej na temat: Informacja

Korpus Wsparcia Seniora

Utworzono dnia 26.07.2022

Realizacja gminnego programu Korpus Wsparcia Seniora

Celem programu jest zapewnienie usługi wsparcia na rzecz seniorów w wieku 65 lat i więcej. Program ma na celu poprawę bezpieczeństwa oraz samodzielne funkcjonowanie osób starszych w miejscu zamieszkania przez dostęp do tzw. opieki na odległość. Zapewniają ją „opaski bezpieczeństwa”. Opaski wyposażone są w: przycisk bezpieczeństwa – sygnał SOS, monitoring pulsu, detektor upadku, czujnik zdjęcia opaski, lokalizator GPS.

czytaj dalej na temat: Korpus Wsparcia Seniora

Pogoda

Zegar

Kalendarium

Lista wydarzeń w miesiącu Kwiecień 2024 Brak wydarzeń w tym miesiącu.

Imieniny