Przejdź do głównej treści Przejdź do wyszukiwarki

Niepełnosprawność

Czcionka:

Niepełnosprawność

 

Niepełnosprawność oznacza trwałą lub okresową niezdolność do wypełniania ról społecznych z powodu stałego lub długotrwałego naruszenia sprawności organizmu, w szczególności powodującą niezdolność do pracy. (art. 2 pkt 10 ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych)

 

Jednak art.1 ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych stanowi, że ustawa ta dotyczy osób, których niepełnosprawność została potwierdzona orzeczeniem:

 • O zakwalifikowaniu przez organy orzekające na podstawie ustawy do jednego z trzech stopni niepełnosprawności, tj. do stopnia znacznego, umiarkowanego albo lekkiego,
 • O całkowitej lub częściowej niezdolności do pracy na podstawie odrębnych przepisów (tj. na podstawie przepisów ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych), lub
 • O niepełnosprawności, wydanym przed ukończeniem 16 roku życia.
   

Osoby legitymujące się stosownym orzeczeniem zwane są w ustawie osobami niepełnosprawnymi. (art.1 ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych)

 

Rodzaje niepełnosprawności

 1. Choroby neurologiczne, w tym neurodegeneracyjne
 2. Niepełnosprawność ruchowa
 3. Niepełnosprawność intelektualna
 4. Choroby układu oddechowego i krążenia
 5. Niepełnosprawność narządu wzroku i głuchoślepota
 6. Niepełnosprawność słuchu i/lub mowy
 7. Schorzenia metaboliczne
 8. Choroby układu moczowo-płciowego
 9. Choroby rzadkie/genetyczne
 10. Choroby psychiczne
 11. Nowotwory
 12. Otyłość[3]

Więcej o niepełnosprawności znajdą Państwo na stronie: http://www.pfron.org.pl/osoby-niepelnosprawne/

Pogoda

Zegar

Kalendarium

Luty 2021
Pon Wt Śr Czw Pt Sb Nie
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28

Imieniny