Przejdź do głównej treści Przejdź do wyszukiwarki

Dokumenty do pobrania

Czcionka:

ZASIŁEK RODZINNY ( nowe druki obowiązują od 02.01.2016r.)
Rozporządzenie Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 8 grudnia 2015 r. w sprawie postępowania w sprawach o świadczenia rodzinne ( Dz. U. z 2015r., poz. 2284)
 

zał nr 1 - Wniosek o ustalenie prawa do zasiłku rodzinnego oraz dodatków do zasiłku rodzinnego

zał nr 2

zał nr 3 -

zał nr 4

zał nr 5

zał nr 6

zał nr 7

zał nr 8

zał nr 9

zał nr 10

zał nr 11 - Wniosek o ustalenie prawa do jednorazowej zapomogi z tytułu urodzenia się dziecka

zał nr 12 - Wniosek o ustalenie prawa do zasiłku pielęgnacyjnego

zał nr 13 - Wniosek o ustalenie prawa do specjalnego zasiłku opiekuńczego

zał nr 14 - Wniosek o ustalenie prawa do świadczenia pielęgnacyjnego

zał nr 15 -

zał nr 16 - Wniosek o ustalenie prawa do świadczenia rodzicielskiego

Forma płatności

WYCHOWAWCZE - zaświadczenie dla pracodawcy

Zaświadczenie dochód uzyskany do zasiłku rodzinnego

Zaświadczenie dochód utracony do zasiłku rodzinnego

Zaświadczenie lekarskie potwierdzające przebywanie kobiety pod opieką medyczną ni później niż od 10 tygodnia ciąży do porodu, wystawione przez lekarza bądź położną

FUNDUSZ ALIMENTACYJNY

Wniosek o fundusz alimentacyjny

Oświadczenie członka rodziny o dochodzie niepodlegającym opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych, osiągniętym w roku kalendarzowym poprzedzającym okres świadczeniowy

Oświadczenie członka rodziny rozliczającego się na podstawie przepisów o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne, o dochodzie osiągniętym w roku kalendarzowym poprzedzającym okres świadczeniowy

Oświadczenie członka rodziny o wysokości składek na ubezpieczenie zdrowotne w roku kalendarzowym poprzedzającym okres świadczeniowy

5. Oświadczenie członka rodziny o dochodzie podlegającym opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych na zasadach określonych

6. Oświadczenie członka rodziny o wielkości gospodarstwa rolnego wyrażonej w hektarach przeliczeniowych ogólnej powierzchni w roku kalendarzowym poprzedzającym okres świadczeniowy

7. Forma płatności

KARTA DUŻEJ RODZINY - KDR

1. Wzór wniosku o przyznanie Karty Dużej Rodziny lub wydanie duplikatu Karty Dużej Rodziny

2. Oświadczenie do wniosku o przyznanie Karty Dużej Rodziny (rodzice)

3. Oświadczenie o nauce pełnoletnich dzieci - Karta Dużej Rodziny

POMOC SPOŁECZNA

1. Wniosek o przyznanie pomocy świadczenia z pomocy społecznej

2. Zaświadczenie o dochodach

ŚWIADCZENIE WYCHOWAWCZE 500+

1. Wniosek o świadczenie wychowawcze 500+

 

 

Pogoda

Zegar

Kalendarium

Czerwiec 2017
Pon Wt Śr Czw Pt Sb Nie
29 30 31 1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 1 2

Imieniny