Przejdź do głównej treści Przejdź do wyszukiwarki

Deklaracja dostępności

Czcionka:

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Godzianowie zobowiązuje się zapewnić dostępność strony internetowej http://godzianow.naszops.pl/ zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.

  • Data publikacji strony internetowej:
  • Data ostatniej istotnej aktualizacji:

Status pod względem zgodności z ustawą

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.

  • brak tekstu alternatywnego do zdjęć
  • niektóre załączniki dodawane w formie skanu

Przygotowanie deklaracji w sprawie dostępności

Oświadczenie sporządzono dnia

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

Na stronie internetowej można korzystać ze standardowych skrótów klawiaturowych.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą odpowiedzialną jest Ewa Smołucha, adres poczty elektronicznej gopsgodzianow@poczta.onet.pl. Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu 785 361 068. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać skargi na brak zapewnienia dostępności.

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji w formach alternatywnych, na przykład odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisania zawartości filmu bez audio deskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji w formie alternatywnej, powinna także określić formę tej informacji

Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie i nie później, niż w ciągu 7 dni. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji.

W przypadku, gdy podmiot odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego dostępu do informacji, można złożyć skargę na takie działanie.

Po wyczerpaniu wszystkich możliwości skargę można przesłać także do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej znajduje się przy ul. Tadeusza Kościuszki 82, 96-126 Godzianów.

Budynek jest jednopiętrowy dostępny dla osób niepełnosprawnych. Przed
i za Gminnym Ośrodkiem Pomocy Społecznej znajduje się parking.

Wejścia do budynku są dwa, jedno gdzie trzeba pokonać 6 schodków, po prawej stronie znajduje się barierka ochronna. Drugie wejście znajduje się z tyłu budynku do którego prowadzi oznakowanie poziome drogi
z oznaczeniem pasa ruchu dla osób niepełnosprawnych.

Przy zjeździe z głównej drogi jest wjazd na teren Ośrodka gdzie wyznaczony jest pas poruszania się dla osób niepełnosprawnych oznaczony dla osób niepełnosprawnych. Po pasie mogą poruszać się osoby niepełnosprawne również na wózkach. Pas jest równocześnie podjazdem dla osób niepełnosprawnych poruszających się na wózkach. Pas ten prowadzi do wejścia na teren Ośrodka dla osób niepełnosprawnych. Drzwi Ośrodka są otwarte, dalej znajduje się korytarz o szerokości ok. 130cm
i długości ok. 6m. Prowadzi on do holu w którym bezpośrednio znajdują się drzwi do pokoju dla interesantów, pokoju pracowników socjalnych.

W Ośrodku jest toaleta dla osób niepełnosprawnych, zlikwidowane są bariery architektoniczne.

Wstęp z psem asystującym jest możliwy w godzinach pracy Ośrodka, tj. poniedziałek, środa, czwartek od godz. 7.30 do godz. 15.30. We wtorki w godz. 7.30-17.00 i piątek w godz. 7.30-14.00.

Brak możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego na miejscu lub online.

 

Aplikacje mobilne.

Podmiot nie posiada aplikacji mobilnych.

 

Pogoda

Zegar

Kalendarium

Luty 2021
Pon Wt Śr Czw Pt Sb Nie
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28

Imieniny